Kitagawa

Kitagawa

Pumper og rør til simpel og hurtig detektering og måling af forskellige gasser i luft og vand

Kitagawa - Gas Detector Tube System er et varemærke produceret af Komyo Rikagaku Kogyo K.K. koncernen.

Virksomheden har mere end 20 års erfaring inden for gas detektion og investere tungt i forskning og udvikling for løbende at forbedre kvaliteten, følsomheden og nøjagtigheden af sine produkter.

Kitagawa – Gas Detector Tube System er et komplet prøveudtagnings- og analysesystem til bestemmelse af koncentrationen af farlige gasser og dampe på stedet. Der bydes mere end 300 typer detektorrør til at detektere en bred vifte af gasser og dampe i en række koncentrationsområder fra ppb til procent. Rør er kalibreret på et enkelt pumpeslag, og giver en direkte aflæsning af gaskoncentrationen. Anvendes blandt andet til overvågning af miljøet på arbejdspladser og forebyggelse af eksplosioner og proceskontrol.

Komyo er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret inden for udvikling, design, fremstilling, salg og vedligeholdelse/service af gasdetektorrør og prøvetagningspumper, flowindikatorer, bærbare/personlige gasmonitorer og stationære gasdetektions systemer.

Hent brochure

Produkterne fra KITAGAWA – Gas Detector Tube System kan du finde i de viste kategorier herunder


Copyright © 2017 Mikrolab Aarhus A/S. All rights reserved.